Indica, sativa ja ruderalis – mitä ne tarkoittavat?

Jaottelu indica- ja sativatyyppiseen kannabikseen on juurtunut vahvasti kielenkäyttöömme. Mistä tämä luokittelu sai alkunsa ja kuinka nyky-ymmärrys on mullistanut käsityksiämme?

Kuinka käsitykset syntyivät?

Hamppu sai ensimmäistä kertaa tieteellisen nimen vuonna 1753, kun ruotsalainen kasvitieteilijä Carl Linnaeus luetteloi kaikki tuntemansa kasvit ja antoi niille kaksiosaisen latinankielisen nimen. Hampun hän nimesi Cannabis sativaksi. Hänen kuvailuissaan kyse oli yksittäisestä lajista. Linnaeus tiettävästi kohtasi elämänsä aikana ainoastaan kuituhamppua.

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin nykyaikaisen biologian isä Jean-Baptiste Lamarck tutki kasvinäytteitä, jotka oli kerätty Intiasta. Vaikutti siltä, että Lamarck kuvaili toisenlaista lajia. Lamarckilla oli käytettävissään kasveista valmistettua hasista, jonka hän totesi päihdyttäväksi. Hän nimesi lajin Cannabis indicaksi.

Lamarckin ja Linnaeuksen käyttämiä kasvinäytteitä ei kuitenkaan vertailtu keskenään. Hamppua koskeva lajiopillinen ymmärrys oli pitkään pelkkiä reunamerkintöjä ikivanhoissa kasvioppaissa.

1924 venäläinen kasvitieteilijä D. E. Janischevski luokitteli vielä kolmannen lajin, jonka hän totesi eroavan Cannabis sativasta lähinnä kukinta-aikojen pituuden ja siementen koon suhteen. Tämä valojaksosta riippumattomalla tavalla kukkinut ja villinä kasvanut hamppu sai nimen Cannabis ruderalis.

Amerikkalainen biologi Richard Evans Schultes popularisoi tämän luokittelun hampun taksonomiaan keskittyneellä tutkimusartikkelillaan vuonna 1974. Schultesin näkemyksenä oli, että näyttö puhui kolmen eri hamppulajin olemassaolon puolesta. Schultesia myös kuultiin asiantuntijana lukemattomissa hampun viljelyä koskeneissa oikeudenkäynneissä: Hänen mukaansa oli usein mahdotonta päätellä, oliko hampunkasvattaja syyllistynyt päihdyttävän intianhampun kasvattamiseen, vai oliko hän viljellyt täysin laillista eurooppalaista kuituhamppua. On otaksuttu, että Schultes halusi tällä tavoin hieman näpäyttää hallintoviranomaisia, sillä hän ei kokenut kasvien psykoaktiivisia vaikutuksia hyvänä perusteluna kieltolain olemassaololle.

1980-luvulla Schultes oli ryhtynyt kannattamaan Loran Andersonin näkemystä, joka poikkesi aikaisemmista lajiluokituksista ja jossa Cannabis indica viittasi lyhytkasvuisiin afgaanityyppisiin kantoihin.

Ensimmäiset harrastajille suunnatut kannabiksen kasvatusoppaat yksinkertaistivat tätä näkemystä, soveltaen viljelijöiden omakohtaisia kokemuksia kapealehtisten, trooppisten päihdyttävän kannabiksen kantojen kanssa, jolloin ajatus trooppisista kannoista Cannabis sativana ja afgaanityyppisestä kannabiksesta Cannabis indicana jätti jälkensä ihmisten mieleen. Tässä kuitenkin oli kyse pitkästä väärinkäsitysten sumasta, eikä tieteellinen ymmärrys ole enää linjassa tämän näkemyksen kanssa.

Mitä tiede sanoo?

Vuonna 1976 ehdotettiin yhteistä Cannabis sativa-lajinimeä kaikelle hampulle. Tässä luokittelussa eurooppalainen kuituhamppu edustaa Cannabis sativa subsp. sativa-alalajia ja kaikki päihdyttävä kannabis Cannabis sativa subsp. indica -alalajia. Eroavaisuudet ovat tyypillisempiä alalajeille kuin toisistaan eriytenyille lajeille. Nykyinen tieteellinen nimistö perustuu tähän luokitteluun, jossa kaikki hamppu luetaan kuuluvaksi samaan lajiin.

Ernest Small ja John McPartland ovat hampun lajitutkimuksen arvostetuimpia auktoriteetteja, jotka ovat tehneet työtä lajiluokituksen parissa jo kymmeniä vuosia. Vuonna 2020 kaksikko sai valmiiksi laajamittaisimman lajia koskevan, yli tuhannen kasvinäytteen tarkastustyön ja he viimeistelivät uuden hamppua koskevan nimiopin.

Smallin ja McPartlandin julkaisussa nimetyt merkittävimmät alalajit ja muunnokset ovat:

  • Eurooppalainen kuituhamppu (Cannabis sativa subsp. sativa)
  • Intianhamppu (C. sativa subsp. indica), harrastajien puhekielessä “sativa”
  • Afganistanilainen hamppu (C. sativa subsp. indica var. afghanica), harrastajien puhekielessä “indica”
  • Eteläaasialainen villihamppu (C. sativa subsp. indica var. himalayensis)
  • Keskiaasialainen villihamppu (C. sativa subsp. indica var. asperrima)
  • Siperialainen villihamppu (C. sativa subsp. sativa var. spontanea), eli niin sanottu “ruderalis”

Eriytyminen kuituhamppu- ja intianhamppu-alalajeiksi tapahtui arvioiden mukaan 1-2 miljoonaa vuotta sitten. Intianhampun muunnosten (varianttien) oletetaan syntyneen suurelta osin ihmisten tekemän valikoinnin seurauksena, joka edelleen kertoo pitkästä historiastamme tämän kasvin kanssa. Hampun lajillinen jatkumo on sekin nykyään hyvin pitkälti ihmisen harjoittaman viljelyn ansiota.

“Nykymuotoinen kannabiskasvien monimuotoisuus on pääasiallisesti ihmisten tekemien tarkoituksenmukaisten toimien ansiota ja se heijastelee pitkää, intensiivistä sekä hajautunutta domestikaatioprosessia, joka on peitonnut täysin luonnollisen evoluution kehityskaaren. On kyseenalaista, onko todella villiä hamppua enää edes olemassa.”

Etienne de Meijer, biotieteilijä ja kasvinjalostaja

Cannabis sativan eriytyminen kahdeksi alalajiksi tapahtui Keski-Aasian vuoristoaroilla 1-2 miljoonaa vuotta sitten. Päihdyttävä indica levisi kaikkialle troppiikkiin ja sativaa hyödynnettiin kuituna Euroopassa.


Lisääntyvä ymmärrys

Tieteellinen ymmärrys on lisääntynyt erityisesti viimeisen sadan vuoden aikana merkittävästi. Menetelmien kehittyminen on mahdollistanut muun muassa geenitutkimuksen. Sen kautta on kyetty kartoittamaan tarkemmin muun muassa eri kannabiskantojen välisiä sukulaisuussuhteita ja selvittämään kasvien varsinaisia genotyyppejä.

Vuonna 2015 toteutetussa tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että päihdyttävän kannabiksen lajikkeiden välillä voidaan nähdä jakautumista kahteen erilaiseen populaatioon.

Näihin on viittattu muun muassa kapealehtisenä päihdyttävänä kannabiksena (“narrow-leaf drug type”, NLD) ja leveälehtisenä päihdyttävänä kannabiksena (“broad-leaf drug type”, BLD). Nämä ovat siis ne kaksi intianhampun (C. sativa subsp. indica) tyyppiä, joihin aiemmin on viitattu sativana ja indicana, jotka oikeaoppisemmin nimettynä ovat indica ja afghanica.

Viimeaikaisen ymmärryksen mukaan hampun lehtien mallia ei voida kuitenkaan täysin ongelmitta rinnastaa kasvien kemotyyppiin, eli niiden ilmentämiin kannabinoideihin, niiden väliseen suhteeseen tai tuoksuja tuottavaan terpeeniprofiiliin, joita kasvitieteellisissä luokitteluissa pidetään ensisijaisena lajittelukriteereinä.

Tutkimuksissa on myös todettu, että siemenpankkien ilmoittamat indica/sativa-prosentit harvoin vastaavat varsinaista geneettistä taustaa ja jakautumista NLD- tai BLD-tyypin perimään. Onkin täysin tuottajakohtaista, viitataanko arvioiduilla prosenteilla kukinta-aikoihin, kasvin pituuteen, lehtimalliin tai muihin anatomisiin ominaisuuksiin, vaiko kemotyyppiin.

Käytämme vielä omissa tuotetiedoissamme valmistajien ilmoittamia indica/sativa-luokituksia, mutta uskomme näiden korvautuvan nykyaikaisen ymmärryksen juurtuessa ja suosittelemme suhtautumaan niihin viitteellisinä ilmaisuina.

Maailmalta on löydetty myös aiemmin täysin tuntemattomia erikoisuuksia. Näistä mielenkiintoisin lienee Australian Bastard Cannabis, vapaasti suomentaen australianhamppu. Sille on ehdotettu nimeksi Cannabis australis, mutta vielä ei tiedetä, onko se oikeasti oma lajinsa, vaiko Cannabis sativan alalaji tai muunnos. Geenitestaus kuitenkin on antanut viitteitä siitä, että Australian Bastard Cannabis poikkeaa laajalti kaikista muista testatuista kannoista. Asiantuntijoiden mukaan todennäköisintä on, että se on noin 1700-luvulla Australiaan saapunut ja pullonkaulautunut hyötyhamppupopulaatio, jonka THC-pitoisuus on kohonnut sukupolvia jatkuneen valikoinnin tuloksena.

Mitä tällä tiedolla tehdään?

Lajiopillinen ymmärrys on työkalu, joka helpottaa olemassaolevien villihamppukantojen taltiointia ja jalostamista viljelylajikkeiksi. F1-hybridien tekemisen kannalta on tärkeää kartoittaa eri hamppujen välisiä sukulaisuussuhteita, jotta jalostamalla saadaan aikaiseksi muun muassa voimistunutta risteytyselinvoimaa ja sen myötä kasvukykyä. Seuraavissa blogiteksteissämme tutustummekin tarkemmin risteytysten tekemiseen ja lajikkeiden vakauttamiseen, sekä tarkastelemme modernin kannabiksen jalostustyön tärkeimpiä aikaansaannoksia.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tuotteet ja tuotehinnat

Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiimme sisältyy arvonlisäveroa. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.

Maksutavat

Tilauksen voi maksaa verkkopankissa. Käsittelemme arkisin klo 12 mennessä tilillemme saapuneet maksut ja siirrämme tilaukset käsittelyyn samana päivänä. Valitettavasti verkkokaupassamme ei tällä hetkellä ole käytössä muita maksutapoja.

Maksamattomat tilaukset

Varaamme oikeuden peruuttaa tilaus, mikäli sitä ei ole maksettu tilillemme viiden pankkipäivän kuluessa.

Huomaamaton toimitus

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä. Pakkaamme tilaukset aina huomaamattomiin ruskeisiin tai valkoisiin paketteihin, postituspusseihin tai kirjekuoriin. Lähetyksissä ei ole logoja eikä lue mainintaa kauppamme nimestä. Sinun ei tarvitse erikseen laittaa tästä meille viestiä!

Toimitustavat

Käytämme lähetysten toimittamiseen ensisijaisesti DB Schenkerin palveluja tai tarvittaessa Postia. Varastotilanteesta riippuen tuotteet lähetetään mahdollisimman pian, useimmin samana mutta kuitenkin viimeistään kahden seuraavan arkipäivän aikana maksun vastaanottamisesta. Lähetyksen saavuttua noudettavaksi saat saapumisilmoituksen tekstiviestinä tai sähköpostilla. Tuotteet ovat tämän jälkeen välittömästi noudettavissa. Kirjelähetykset toimitetaan tavallisen kirjepostin mukana ovelle tai postilaatikkoon asti.

Toimituskulut

Toimituskulut muuttuvat ostoskorin sisällön tai tilaajan valinnan mukaan. Toimituskuluja voit koko ajan seurata sivun oikeasta sivupalkista. Mikäli pakettia ei noudeta määräajassa ja se palautuu toimipaikkapalautuksena, uudelleenlähettämisen kulut veloitetaan etukäteen tilaajalta.

Myyntialue

Verkkokaupassa myytäviä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueelle.

Varastotilanne

Verkkokaupan varastotilanne ei vastaa myymälän varastotilannetta. Jos haluat ajankohtaista tietoa myymälän varastotilanteesta, ole yhteydessä haluamaasi myymälään puhelimitse tai sähköpostitse.

Emme vastaanota tilauksia puhelimitse, sähköpostitse tai myymälässä. Puhelimitse, sähköpostitse tai myymälässä tehdyt tiedustelut eivät ole sitovia tilauksia. Seeds of Love ei takaa, että näillä tavoin tiedusteltua tuotetta olisi myöhemmin saatavilla. Tiedustelu ei ole myöskään asiakkaan osalta sitova. Käsittelemme sitovina tilauksina ainoastaan verkkokauppamme kautta tehtyjä, etukäteen maksettuja tilauksia.

Emme varaa tuotteita maksamattomiin tilauksiin.

Toimitusaika

Pyrimme käsittelemään ja postittamaan verkkokaupassa tehdyt tilaukset tavallisesti samana taikka viimeistään kahtena seuraavana arkipäivänä maksun vastaanottamisesta. Pyrimme varastomme aktiivisena erityisesti suosituimpien artikkeleiden suhteen, mutta jos jokin tilaamasi tuote on tilapäisesti loppu, ilmoitamme tästä sähköpostitse. Lähetämme halutessasi koko tilauksen heti puuttuvan tuotteen saatuamme. Tilaukset pyritään toimittamaan täydellisinä. Mikäli jokin tuote on pitempiaikaisesti loppu ja emme pysty saamaan sitä kohtuullisen ajan kuluessa lisää, tilaus voidaan toimittaa osissa.

Palautusoikeus

Verkkokaupan asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee ainoastaan käyttämättömiä, myyntikelpoisia tuotteita. Sinetöidyn pakkauksen avaaminen aiheuttaa palautusoikeuden raukeamisen. Sinetöimättömiin tuotteisiin voi tutustua samaan tapaan kuin myymälässä, eli tavaraan voi tutustua päällisin puolin. Tuotteen ottaminen käyttöön tavalla, joka tekee siitä kelpaamattoman myyntiin aiheuttaa palautusoikeuden raukeamisen.

Viallisen tuotteen palautus

Kaikista palautuksista on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen. Reklamointiaika tuotteen noudosta on 14 päivää. Tavoitat meidät parhaiten sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Viallinen tuote vaihdetaan pääsääntöisesti ainoastaan samaan uuteen nimikkeeseen. Myyjä ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei palautuksesta ole ensin sovittu myyjän kanssa. Myyjä ei lunasta postiennakolla lähetettyjä palautuksia.

Toimituksessa rikkoutuneet tai kadonneet lähetykset

Valitettavasti huolellisesta pakkaamisesta huolimatta kuljetusliike ei aina onnistu kuljettamaan paketteja ehjänä perille. Tämän takia on hyvä jo lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot paketissa. 
Mikäli lähetys on vaurioitunut postin kuljetuksessa, tee HETI vahinkoilmoitus. Ota myös yhteys myyjään, niin sovimme uuden tuotteen toimituksesta. 

Mikäli pakettisi tai kirjeesi on kadonnut matkalla, suosittelemme olemaan yhteydessä Postin tai DB Schenkerin asiakaspalveluun valitsemasi toimitustavan mukaan.

Yhteystiedot

Kaikissa tilauksiin liittyvissä asioissa tavoitat meidät seuraavasti:

Sähköpostilla osoitteesta info@seedsoflove.fi

Y-tunnus: 2725332-3